ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

 

Adıyaman Üniversitesi (ADYU)  1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla kurulmuştur.Evrensel değerlere bağlı, insan merkezli ve öngörülü bir yönetim anlayışı ile eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve sosyo-kültürel faaliyetler yapan, karşılaşılabilecek veya karşılaşılan sorunları aklın ve bilimin süzgecinden geçiren, öncelikli olarak içinde bulunduğu şehrin, bölgenin ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bireyleri yetiştiren bir üniversite olarak, toplumun huzur ve refahının artırılmasına yönelik çözüm, değişim, dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınmasına öncülük etmektir.

Bilgi, ürün ve hizmet üreterek teknoloji, sağlık, tarım ve hizmet sektöründe bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını geliştiren ve tercih edilen bir üniversite olmak birinci hedefidir.

ADYÜ günümüzde ,

  • 3 enstitü,

  • 13 fakülte,

  • 1 konservatuvar,

  • 3 yüksekokul,

  • 6 meslek yüksekokulu,

  • 13 uygulama ve araştırma merkezine

ve 22 binin üzerinde öğrenci sayısına sahiptir.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 15/04/2011 tarih ve 27906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 04/04/2011 tarih ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakülteye 11 Bölüm ile bu Bölümlerin altında toplamda 39 Ana Bilim Dalı açılması ise 21/09/2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kararlaştırılmıştır.

Fakültenin kuruluş amacı; evrensel olarak kabul edilen kriterler çerçevesinde, güncel, teorik ve pratik bilgiler ile donatılmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve problem çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda mühendisler yetiştirmektir.

18 bin 847 metrekare kapalı alana sahip olan ve Bilgisayar, Elektrik-Eleketronik, Makina, Çevre, Gıda, İnşaat, Metalurji ve Malzeme, Harita, Endüstri, Petrol ve Doğalgaz ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerine hizmet verecek olan binada 18 adet derslik, 35 adet laboratuvar, 5 adet seminer salonu, dekan odası, bölüm başkanı odaları ve akademisyenler için ofis odaları yer alıyor. Ayrıca 56 araç kapasiteli kapalı otoparkı bulunuyor.

YAMANSPACEWAYS

Günümüzde fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltmak için alternatif enerji kaynaklarına olan ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Enerjinin çevreye olabildiğince az zarar verecek biçimde yüksek verimle üretimi ve tüketimi, üzerinde çalışılan en önemli konulardan biri olmuştur. Günümüzde belirtileri iyiden iyiye hissedilmeye başlanan küresel iklim değişikliğinin etkileri kabul edilen bir gerçektir. Araçlarda kullanılan fosil yakıtların ve buna bağlı karbon emisyon değerlerinin küresel ısınmadaki rolü ve diğer enerji sorunları nedeniyle otomotiv endüstrisinin geleceğinde elektrikli araç teknolojileri şimdiden yerini almış bulunmaktadır. 

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Alternatif Enerjili Araç Yarışları Dünya'daki bu ihtiyaca binaen Türkiye'de de bu farkındalığı oluşturmak için düzenlenmektedir. Özellikle bu alanda araştırma yapmak isteyen araştırmacı ve mühendis kitlesi oluşturulmak istenmiştir. 2005 yılından beri başlayan bu yarışmalar sayesinde 10 binden fazla kişiye ulaşılmıştır. 

YAMANSPACEWAYS takımı Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde TÜBİTAK yarışmalarına katılmak için Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makina Mühendiliği akademisyenleri ve öğrencileri tarafından kurulmuştur. Takımımız yerli ve milli bir araç tasarlamak için çalışmalarına başlamıştır.  

HAKKIMIZDA

Twitter

Follow us

Subscribe

Facebook

Become a Fan

YouTube

  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon